شاهدخت نور پهلوی به صورت رسمی مدل شدند و گامی مهم برای سیاست و کشور داری فردا ایران زمین برداشته اند.. شاهدخت نور پهلوی با آموزهای پدر بزرگوارشان شاهزاده رضا پهلوی آموزش های لازم را برای مدیریت فردا ایران فرا گرفتند... همچنین چند وقت پیش شاهزاده رضا پهلوی در اینستاگرام عکس برداری خودشان از هوادارانشان خواستند که کامنت سیاسی نگذارند وگرنه ایشان مجبور به حذف کامنتهای سیاسی می شوند. همانگونه که مشاهده می کنید شاهزاده و دختر گرامی اشان تمامی تلاش های خود را در راستای آزادی ایران بکار بستند...

Full comment:

 

شاهدخت نور پهلوی به صورت رسمی مدل شدند و گامی مهم برای سیاست و کشور داری فردا ایران زمین برداشته اند..

شاهدخت نور پهلوی با آموزهای پدر بزرگوارشان شاهزاده رضا پهلوی آموزش های لازم را برای مدیریت فردا ایران فرا گرفتند...

همچنین چند وقت پیش شاهزاده رضا پهلوی در اینستاگرام عکس برداری خودشان از هوادارانشان خواستند که کامنت سیاسی نگذارند وگرنه ایشان مجبور به حذف کامنتهای سیاسی می شوند..

خب خدا را سپاس عملکرد شاهزاده و دختران محترمشان مشت محکمی بر منتقدین ایشان می باشد که با دروغ سرایی های زیاد مدعی بودند شاهزاده و خانواده گرامی اشان دغدغه آزادی ایران را ندارند و همانگونه که مشاهده می کنید شاهزاده و دختر گرامی اشان تمامی تلاش های خود را در راستای آزادی ایران بکار بستند..
امید دانا