باید به مقدار لازم از جنس مونث در مناسبات مفید استفاده کرد و مابقی کارها را به پسرها داد.

عصر ایران: آیت‌الله جعفر سبحانی گفت: مساله تناسب کار بین دختران و پسران در جامعه باید رعایت شود و غیر از مشاغلی که به ضرورت باید توسط زنان اداره شود، مابقی باید به پسرانی که قرار است خانواده‌های آینده را شکل بدهند واگذار شود.

به گزارش ایسنا، آیت‌الله سبحانی در دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امروزه فضای مجازی برای جوانان ما خطرناک شده است؛ امروزه حتی آرایش سر در قم همانند کشورهای خارجی شده است. مسوولان در این حوزه باید سعی کنند که تاثیرات منفیِ این ارتباطات را کم کنند.