تعبد - از هر نوع - نشانه ذلت انسان است.

به بهانه صدمین سالروز میلاد صادق چوبک 

(دوازدهم تیر ۱۲۹۵ به روایتی روز  تولد این نویسنده بزرگ ایرانی است)