انتخابات پر شور دیروز در شرایط بسیار حساس منطقه که نا‌امنی چندین کشور را فرا گرفته برگزار شد. حضور بیش از 32 میلیون نفری و بیش از 60 درصدی سرمایه‌ ارزشمندی برای نظام است. احتیاج به هماهنگی مثال‌زدنی داریم که این انتخابات طلیعه و مقدمه‌ی آن بود. چون هر‌چه بود و هر‌چه شد، تمام شد و نباید به مباحث اختلاف‌ برانگیز دامن زده شود که دوران پس از انتخابات، دوران تلاش برای ساختن کشور است.