ما تنها کشوری هستیم که رسماً و علناً گفته‌ایم می‌خواهیم یک کشور دیگر بنام اسراییل را نابود کنیم. فقط هم شعار نداده‌ایم و در عمل تا بدین جا هر گامی که می‌توانسته‌ایم برداشته‌ایم. تصورش را بکنید در عربستان رژیمی سر کار بیاید و رسماً اعلام کند که وظیفه‌اش می‌داند ایران شیعه را نابود کند و بعد هم شروع به غنی‌سازی اورانیوم نماید. آیا ما دست روی دست می‌گذاریم؟

از فیسبوک صادق زیباکلام.