دولت اعلام کرد: در سال ۱۳۵۳ مجموعاً ۷ میلیارد دلار به کشورهای خارج کمک کرده است. کمکهای ایران برای کشورهای بزرگ صنعتی چون فرانسه، انگلستان و ایتالیا اهمیت بسزائی داشته و آنها را از بحران اقتصادی نجات داده است.

باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران؛ از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ج۲، نشر گفتار، تهران، ۱۳۷۲، ص۳۰۱.