برخی امروز بيان می‌کنند به بهشت و جهنم مردم کاری نداشته باشيد اين‌گونه تفکرات به سخره گرفتن زحمات مراجع، علما و حوزه‌های علميه است.

اختلاف حسن روحانی با گروهی از روحانيون بر سر نحوه هدايت مردم به سوی بهشت در جمهوری اسلامی باعث بروز تنش‌هايی در فضای سياسی شده است.

روحانی می‌گويد نمی‌توان مردم را به زور وارد بهشت کرد٬ اما برخی روحانيون محافظه‌کار هم می‌گويند نبايد به به اين بهانه راه جهنم را به سوی مردم گشود.