از صفحه توییتر الن ایر: سفره هفت سین ایرانی در لابی اصلی وزارت امور خارجه آمریکا