بابا نوئل کنار هلیکوپتر شرکت نفت 1961

برگرفته از دویچه وله