«زنان در اسلام»
تیتر روی جلد ‫#‏لوموند‬ با طرح روی دست و شعری از ‫#‏فروغ‌فرخزاد‬
عکس روی جلد از ‫#‏شیرین‌نشاط