موزه هنرهای معاصر  تهران 

رنه ماگریت، نقاش فرا واقعگرای بلژیکی، هنرمند راوی رازهایی چند مجهولی و نویدبخش زبان بصری جدید در قرن بیستم است. او در میان هنرمندان فرا واقعگرا به «انسان نامرئی» شهرت داشت. هنرمندان معاصر تاثیر زیادی از آثار ماگریت گرفته‌اند که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از جان بالدساری، اندی وارهال، جاسپر جانز و مارتین کیپنبرگر. استفاده از شکل‌های گرافیکی ساده و تصاویر روزمره توسط ماگریت با کارهای پاپ آرتیست‌ها مقایسه شده است. تاثیر ماگریت در توسعه پاپ آرت به وضوح قابل تشخیص است؛ اگرچه خود او این ارتباط را تکذیب می‌کرد

از این مجسمه تنها دو نسخه از جنس برنز در جهان ساخته شده است که یکی در موزه هنرهای معاصر تهران و دیگری در بوستان مجسمه شهر «هرش‌هورن» ایالت واشنگتن آمریکا نصب شده است.