اگر به زبان پارسی می‌نویسیم، شکل نوشتاری «کورد»، «تورک»، «لور»، نادرست است.

«تُرک»، «کُرد» و «لُر»، نگارش سنتی و تاریخی این واژه‌ها در زبان پارسی است.

این غلط نویسی، دهان کجی به سنت نگارش واژه‌ها و کد واژه قبیله‌گرایان است.

نمی‌شود با سلیقه شخصی املای سنتی واژه‌ها را تغییر داد.

این هم اولین و مهمترین و جامع‌ترین و جدی‌ترین فرهنگ واژگان تُرکی در جهان، یعنی «دیوان لغات التُرک» که حدود ۹۵۰ سال پیش توسط محمود بن محمد کاشغری گردآوری و نوشته شده است.

لطفا به شکل صحیح و سنتی نگارش واژه تُرک در عنوان کتاب و همچنین متن کتاب توجه بفرمایید.