توضیحِ تصویر؛ نقشه قلمرو ایران در زمان هخامنشیان.

یهودیان هیچ جایگاه ویژه‌ای در دولت هخامنشیان نداشتند

یهودیان، قوم کوچکی بودند از صدها قوم و تیره تحت حاکمیت شاهنشاهی هخامنشیان، از چین تا مصر

اصولا کوچکترین اشاره‌ای به یهودیان در اسناد شاهنشاهان هخامنشی وجود ندارد، چه برسد به داشتن جایگاهی ویژه در شاهنشاهی هخامنشی

در سنگ‌نبشته‌های بر جای مانده از شاهان هخامنشی بمانند استوانه کوروش بزرگ، بیستون داریوش بزرگ، کتیبه‌های شاهی تخت جمشید، رویدادنامه نبونئید و کتیبه‌های هخامنشی همدان و وان ترکیه و کتیبه‌های بارو و خزانه تخت‌جمشید، هیچ اشاره‌ای در مورد یهودیان وجود ندارد.

تخت‌جمشید مرکز فرمانروایی هخامنشیان میزبان نمایندگانی از تمام تیره‌ها و اقوام شاهنشاهی بود، از سواحل دریای اژه تا مصر از مرز چین تا بابل

در بین ۳۰۰۰۰ لوح گلی اسناد مالی شاهنشاهی هخامنشیان در تخت جمشید، حتی نیم‌بند سند وجود ندارد که یک یهودی در تخت جمشید باشد و حتی یک مرغ از شاه و دربار گرفته باشد.

به جای دری وری نویسی و مدعی بودن فلان چیزِ توخالی ـــ از ایران دفاع کنیم، با سند و با مدرک.