سهیل شاهین (سخنگوی خارجی طالبان ـــ مستقر در قطر است، او پیش از الحاق به طالبان در نشریه کابل تایمز به زبان انگلیسی می‌نوشت)، سخنگوی طالبان: بیش از هر کسی به ترکیه احتیاج داریم!

او می گوید؛ من صراحتاً اعلام می‌کنم که ما به عنوان امارت اسلامی‌ افغانستان، بیش از هر کشور دیگری به دوستی ـــ حمایت و همکاری ترکیه نیاز داریم.

معاشقه از این واضح تر؟ حیفِ افغانستان.