جعل و دروغ سازی یک عده بی شرف همچنان در فضای مجازی ایرانیان ادامه دارد، دقیقا مشخص نیست چرا عده‌ای از ایرانیان تَن به این مزخرفات داده و هر چه را می‌‌خوانند ـــ باور می‌‌کنند، قلبا متاسف هستم.

این بار جعل و دروغِ آشکار در رابطه با زبان‌ پارسی توجهم را به خود جلب کرد.

زبان پارسی قرن‌ها زبان ملی، دیوانی، ارتباط، نامه‌نگاری و نوشتن ملت ایران و نیز دولت‌های ایرانی و غیر ایرانی حاکم بر ایران بود.

اتفاقا زبان‌ پارسی نه در دوره رضا شاه ـــ که در دوره قاجار زبان رسمی آموزش در ایران شد، سندِ آن موجود است.

پارسی قرنها به شکل سنتی زبان مدارس ایران بود، اما مظفرالدین شاه قاجار در آبان ۱۲۸۰ خورشیدی (۵ سال قبل از فرمان مشروطیت) با امضای نظامنامه مدارس، بطور رسمی زبان پارسی را زبان رسمی مدارس ایران اعلام کرد.

کمی فکر کنید، مثلاً مشروطه خواهان با چه زبانی با هم در ارتباط بوده و تلگراف رد و بدل می کردند؟ بختیاریها و آذریها و گیلکها؟ هر چیزی را زود قبول نکنید، بپرسید، تحقیق کنید، شک کنید، اجازه ندهید شما را گول بزنند!