عمومی

دنبال کن


عضو از ۳ اسفند ۱۳۹۶

عجم-بند : عجم-زغالچی

کارن احمدی: سنتور نوازی پدیده ۱۱ ساله

ناهید دایی جواد : غروب کوهستان

مستانه تولایی: گروه نارگل- قطعه آسمان عشق

الهه : لیلی منال

تریاکی: نوحه معتاد

گروه کر دختران: پرسون پرسون

بیشتر