نوستالژی : "قلب شیشه ای"  تک آهنگ آلبوم "خطوط موازی" است که بلاندی (دبرا هری) آنرا در سال ١٩٧٨ خواند. این آهنگ توسط دبرا هری و کریس استین نوشته و بدست مایک چپمن تهیه و بواسطه  کریسالیس ریکوردز منتشر شد. این آلبوم با بیش از ٢٠ میلیون نسخه موفق ترین آهنگ بلاندی محسوب میشود. نسخه  ویدئویی  آهنگ دبرا هری : http://www.youtube.com/watch?v=gbnbMMCfyoc