ویگن:تصنیف شکوفه می رقصد ،آهنگساز:عطاالله خرم ،سراینده:پرویز وکیلی،دستگاه:اصفهان