#زن_زندگی_آزادی


نمیشه شست حکم خونو با خون
ولی ایران جا شماست یا بچه هامون

درسته هست هنوز خونه ما نون
ولی همشهریمو دیدم که لا آشغلا بود

گرسنه چجوری پایبنده قانون
تحریک شدم جای مو با مرگ ناموس

مردم میدن فاک به پلیس مث رپرامون
همیشه تو این خاک عو عو سگ گذرا بود

وقتی حتی شیر اش تو پرچمش نمانده
کِشیدن شیره اش و خورند هر چه مانده

تایید کنه کدام دین و کدام ماده
حکم تیرِ برا تشنه اونم تو عاشورا

ثابت میکنه این خودش
عزیزن مُرده ها تا‌‌ زنده ها

پ بیا بمیریم همه نفت ما رو میخوان
مث تایتانیک طبقه به طبقه غرق

یه روز تو هم باید کنی دست و پنجه نرم
با این شترا سواره عرب

که میان میشینن دم در خونه همه
چجور بگم به دخترم بیرون ناامنه

چجور بگم به والدینه قربانی
که حتی بهشتت هم اَ دمه خیالی

خیلی وقته میخوام بشینم پا ریکورد
ولی تو آکورد سازی نگنجید آه کورد

مرقد داره‌‌ حاصل ده دقیقه صیغه و تخریب قبر نیکان
یه روز قبر بچه هاته مخفی جای قبر نیکاها

برا حکومت میندازن تفرقه
پر از خصومت ولی بازم متحد

چین و روسا حفر میکنن چین و چروکا رو
از زبونمون هم فیلتر گچ پژه
پ راسته که دزد واقعی دست کجه

تو من شُده کشته یه مرد با عقدهُ یه میهن آباد
تو من گَشته زنده یه زن با امیدُ به یه زندگی آزاد

ما یه جوونی طلب داریم از پیرامون
واسه همین هشتادیا ریختن تو خیابون
همون گودزیلائه حالا راه میره تو شهر

از نسلی که فرو نرفت آقا میره تو سر
میزنه تیر به دانشجوش ولی رفوزه پرسیدنت

میمونه جائه جوش ولی یه روزی باس بترکه
صورت بسیجیات برخلاف گفته هاته

توشون نمیبینم خیلی میله به اصلاح باشه
به کی زنگ بزنم وقتی پلیس خودش قاتل

شده بازنشسته ولی بازم ننشسته
تو کار گِره چون که معتصبش کارگره

میده قول ولی عمل شَک آور
دینه صلح ولی عمل اَشک آور

اگه مو تو وله ترجیح میدن موتو بهش
با کفن محجبه یه راست برو بهشت