انجمن قلم سیدنی:


خواننده رپ ایرانی به سربدار کردن، محکوم شد

28 آوریل 2024
یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳


PEN سیدنی، فرمان سربدار کردن توماج صالحی را محکوم کرده و خواستار آزادی بی درنگ وی است.

هفته گذشته رژیم اسلامی ایران توماج صالحی خواننده رپ ایرانی را به دلیل همراهی با جنبش زن، زندگی، آزادی در سال‌های 202۳-2022 به سربدار شدن، محکوم کرد. امیر رییسیان وکیل توماج صالحی در گفت و گو با روزنامه شرق این خبر را تایید کرد. صالحی به عنوان یک خواننده رپ مخالف خوان شناخته می شود که آهنگ هایش به پرسش ها اجتماعی و سیاسی در ایران می پردازد و آزادی، برابری و دادخواهی اجتماعی را می پراکند. یکی از ترانه‌های او در حمایت از واخواهی های گسترده مردمی ناشی از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی، یک زن کرد ۲۲ ساله در بازداشت است.

پیام نوشت فرمان سربدار کردن توماج صالحی خروش های گسترده ای در سراسر جهان برانگیخت. بسیاری از سازمان های جهانی و حقوق بشری خواستار برگرداندن فرمان سربداری و آزادی بی درنگ او شده اند. روز پنجشنبه 25 آوریل [ششم اردیبهشت، ۱۴۰۳]، کارشناسان سازمان ملل از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، خواستار آزادی بی درنگ توماج صالحی شدند و از فرمانروایان ایرانی خواستند که حکم سربداری وی را برگرداند.

''خرده گیری از سیاست دولت، از جمله از راه نمایش هنر، در پوشش حق آزادی بیان و حق همکاری در فرهنگ زندگی، نهادینه شده است و نباید جرم شناخته شود.'' همان طور که کارشناسان می گویند "هنر باید اجازه داشته باشد که در هر جامعه ای خرده گیری کند، برانگیزاند و تنگنا ها را بشکند."

بر پایه گزارش سازمان بخشش جهانی (عفو بین الملل) رژیم اسلامی ایران در سال ۲۰۲۳، پنجاه و سه تن را به دار آویخت که بالاترین شمارگان سربدار شده های سالانه در هشت سال گذشته است.

رژیم ایران همچنان پیشینه هراس انگیزی در برابر آزادی گفتار دارد. ده ها نویسنده، روزنامه نگار، وبلاگ نویس، شهروند روزنامه نگار، کنشگران و هنرمندان در زندان به سر می برند و سد ها تن با گرو های سخت و پشتوانه سنگین آزاد شده اند. بسیاری از آنها شکنجه، سربدار، ربوده شده، کشته یا سربه نیست شده اند. ایران در فهرست  جهانی آزادی چاپ و نگارش سال ۲۰۲۳ گزارشگران بدون مرز از میان ۱۸۰ کشور در رده ۱۷۷ جای دارد و ۸۷ روزنامه نگار در پیوند با جنبش واخواهی زن، زندگی، آزادی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ بازداشت شده اند و ۱۵ روزنامه نگار همچنان در پشت میله های زندان هستند.

PEN سیدنی خشم خود را از فرمان سربداری  توماج صالحی آشکار می کند. ما باور داریم که او در ترانه هایش حق نخستین آدم بودن خود را برای نشان دادن هستی اش به کار می برد. توماج نباید از برای نمایش هستی و سدای بی سداها بودن در پیگرد باشد. فرمان جان ستاندن او نمونه دیگری از وحشیگری رژیم در ایران است که جامعه ای را که در آن مردم در آرامش زندگی می کنند و آزادی در آن شکوفا می شود، برنمی تابد.

به نقل از:
https://pen.org.au/iranian-rapper-sentenced-to-death/

برو به آدرس