www.radiokoocheh.com:

دیروز روز خیلی خوبی بود. سیل همه‌جا را گرفته بود. کلی ماهی در خیابان‌ها ریخته شده بودند. از در و دیوار خانه‌ها توری‌ها انداخته شده بود. برای ماه‌ها در فریزر فروشگاه آقای «مک‌بون» ماهی داشتیم ولی متاسفانه ماهی‌تابی‌های‌شهر در آب بالا آمده ـ غرق شده بودند. حالا بلخره یک کاری می شود کرد. با شاخه‌های درخت های سقوط کرده می‌شود ماهی سرخ کرد.

برو به آدرس