عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

فایل رایگان کتاب خرافات به مثابه ایدئولوژی در سیاست ایرانیان از مجلسی تا احمدی نژاد

رونمایی کتاب در دانشکده سواس لندن

دانلود رایگان کتاب موزه‌ بی‌گناهی نوشته اورهان پاموک ، ترجمه گلناز غبرایی

هادی خوجینیان:  خواب بلند

شیدا محمدی:  عشق تاریکی‌های تاریکی دارد

Radek Hasalik:  سرزمین شاهدختان

خرافات به مثابه‌ی ایدئولوژی در سیاست‌های ایرانیان از مجلسی تا احمدی نژاد

تکه‌‌ای از کتاب در دست چاپ مجازات غزه نوشته‌ی گیدئون لوی با ترجمه‌ی فرهاد مهدوی

بررسی و تحلیل تاریخ دوران آغازین اسلام « محمد» کاری ارزنده از ماکسیم رودنسون - ترجمه، فرهاد مهدوی

عصر تنهایی ما را میکشد . George Monbiot ترجمه: فرهاد مهدوی روزنامه گاردین چهارهم اکتبر ۲۰۱۴

بیشتر