عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

هادی خوجینیان: خواب بلند

شیدا محمدی: عشق تاریکی‌های تاریکی دارد

Radek Hasalik: سرزمین شاهدختان

هادی خوجینیان: تولد ماهی درونم

هادی خوجینیان: باران ماهی

محمد خوش ذوق: زندانی در کنار دریا

بردیا کیارس: اولین باران

حسین منزوی: وقتی همه دیواریم

شمس لنگرودی: بنویس و هراس مدار از آن‌که غلط می افتد.

ساخته شارل آزناوور: مادر

بیشتر