عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

رونمایی کتاب در دانشکده سواس لندن

رونمایی و داستان خوانی  بی‌تا ملکوتی نویسنده مجموعه داستان کوتاه  «سیب ترش باران شور»  و محسن نکومنش نویسنده داستان بلند الگوریتم

دل به دلبری افتاد

کتاب شعر  «دل به دلبری افتاد» نوشته‌ی «کوروش همه‌خانی» از طرف نشر مهری چاپ  شده و آماده توزیع است. برای نحوه‌ی خرید لطفن به ای میل نشر مهری تقاضا‌ی خودتان را ارسال بفرماید.

 

 

 

mehripublication@gmail.com

دل به دلبری افتاد

 محموعه شعر « دل به دلبری افتاد» عاشقانه‌های « کوروش همه خانی » به زودی از طرف نشر مهری انگلستان چاپ و عرضه خواهد شد.

 

 

هوا را از من بگیر

بیشتر