MKO:

به گزارش رسانه‌های حکومتی 1آبان 94 طی چند روز گذشته حداقل 5 پاسدار و 3 مزدور افغانی نیروی قدس در درگیریهای سوریه کشته شده‌اند.

در مراسم مختلفی جنازه احمد استحکامی در شیراز، نادر حمید دیلمی در اهواز، مجید صانعی و مجتبی کرمی در همدان و رضا دامرودی در سبزوار دفن شدند.

برو به آدرس