خبرآنلاین:

"لاشه ششمین پلنگ ایرانی کمتر از ۳۰روز پیدا شد تا زنگ هشدار خطر انقراض این حیوان دیگر از صدا نیفتد. مرگ ۶پلنگ در کمتر از ۳۰روز در ایران، آخرین امید پلنگ در غرب آسیا را رو به ناامیدی برده است. ۶پلنگی که با فاصله تقریبا ۴روز از هم به دلایل مختلفی جز دلیل طبیعی نابود شدند. تصادف جاده ای، خوردن طعمه آغشته به سم و شکار شدن توسط انسان نیز راه هایی شدند تا سال ۹۴سالی پرخطر برای این حیوان در معرض انقراض باشد. در حالی که این رقم در سال گذشته به ۱۰ قلاده پلنگ میرسید. ... با وجود تنوع گونه ای در ایران، متاسفانه حدود 76 گونه از رده‌های جانوری کشورمان در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) قرار دارد و ازگونه‌هایی همچون شیر ایرانی و ببر مازندران امروز جز نامی باقی نمانده و در کمتر از یک قرن گذشته منقرض شده اند و اگر برای حفاظت گونه‌های ارزشمند و در خطر انقراض مثل گور ایرانی، یوزپلنگ ایرانی، خرس سیاه، گوزن زرد و... اقدام لازم صورت نگیرد در آینده‌ای نه چندان دور شاهد انقراض این گونه‌های نادر نیز در کشورمان خواهیم بود.  در این میان 19 گونه از پستانداران، 25 گونه از پرندگان، 16 گونه از خزندگان، 4 گونه از دوزیستان و 10 گونه از ماهیان آب های داخلی کشور در سال 2014 میلادی به عنوان گونه های مهره دار در معرض تهدید در لیست سرخIUCN قرار دارند. ... با توجه به بالا رفتن آمار کشتار پلنگ طی سال های اخیر اما هنوز پروژه یا برنامه ای تحت عنوان حفاظت از پلنگ ایرانی نه تنها عملیاتی نشده بلکه عنوان هم نشده است. ... در سال های گذشته، جاده ها به بلای جان حیوانات تبدیل شده و تصادفات جاده ای جان حیوانات زیادی از جمله پلنگ را گرفته اندو تیموری دراین باره می گوید: ۱۵درصد از مرگ و میر پلنگ در ۱۰سال گذشته ناشی از حوادث جاده ای بوده است و بیش از ۶۰درصد شکار و مسمومیت است. برای همه اینها برنامه داریم. الان با وزارت راه و سازمان راهداری در حال تهیه تفاهم نامه ای هستیم. تا به طور مثال جاده هایی که زیستگاه پلنگ است و امکان حضور پلنگ وجود دارد با تابلوهایی مشخص شود. ..."

برو به آدرس