مجله مرد روز:

با اینکه خمار شدم اما یه چیزی توی  دلم می گفت که زیاد هم بد نشده … برای عراق این پیروزی گواراتر و ضروری تر از ما بود. ملت  زخم خورده و اذیت شده و شکننده ایی شده اند و این پیروزی حتما به ترمیم روحیه ملی شان کمک خواهد کرد. بد هم بازی نکردند خدا وکیلی. امیدوارم جام رو  هم ببرن.

 

برو به آدرس