گروه جنگ نرم مشرق نیوز:

طبق خبر دیگری قرار است "مستندی درباره مشاهدات فینکلشتین از ایران ساخته" شود.

"نورمن فینکلشاین به همراه نادر طالب زاده سفری به مشهد داشت تا به زعم نادر، به جز دریافت فرهنگ ایرانیان از طریق خیابان گردی، باطن معنوی ایرانیان را در جوار حرم امام هشتم(علیه السلام) کمی بیشتر درک کند و پس از دیدن زائران امام رضا(علیه السلام)، مستقیما به اندیشکده یقین رفت تا با دانش‌پژوهان به گفت‌وگو بنشيند ...  من [فینکلشتین] به مشهد سفر کردم، تفاوت فاحشی میان فرهنگ ایران و فرهنگ آمریکاست. وقتی می­خواهی دو فرهنگ را به هم نزدیک کنی، از تفاوت­ها صحبت نمی­کنی و می­گویی "آن­ها هم مثل ما هستند و ایرانی­ها از کره مریخ نیامده ­اند. آن­ها از ما هستند" اما برای من باورش خیلی سخت بود. ایرانی­ها اصلا در دنیایی دیگر زندگی می­کنند. دیشب هنگامی که در مشهد به حرم{امام رضا(علیه السلام)} رفتم؛ ایرانی­ها در سوز و سرما در نیمه شب پنجه در ضریح امام انداخته بودند و این برای من خیلی تعجب داشت. چگونه می­ توان ایران را به آمریکا فروخت! نمی­ دانم چه کنیم که آمریکایی­ ها ایران را دوست بدارند! با دیدن مشهد فهمیدم ایرانی­ ها و آمریکایی­ ها خیلی با هم فرق می­کنند. البته من معتقد نیستم که همه جهان باید آمریکایی شوند. مطمئنم که اگر با تک­ تک ایرانی­ها صحبت کنم، اغلب آن­ها فرهنگ معنوی خود را بهتر از فرهنگ آمریکا می­دانند، اما اگر با خیلی از آمریکایی­ها، مثل من صحبت کنید می­گویند همه دنیا یکی هستند و رویاها و آرزوهایشان یکی است که این غلط است. من در مشهد فهمیدم اینطور نیست ... آقای نورمن ادامه داد: نکته مهم این است که ایران اسلامی و ایران غرب­ گرا دو ایران مجزا هستند که صدای ایران غرب گرا خیلی بیشتر است و صدای ایران اسلامی به گوش کسی در غرب نمی رسد. و ما مدام صدای ایرانیان غرب­گرا را می­شنویم که می­گویند وضع ایران خراب است."

نورمن فینکلشاین به همراه نادر طالب زاده سفری به مشهد داشت تا به زعم نادر، به جز دریافت فرهنگ ایرانیان از طریق خیابان گردی، باطن معنوی ایرانیان را در جوار حرم امام هشتم(علیه السلام) کمی بیشتر درک کند و پس از دیدن زائران امام رضا(علیه السلام)، مستقیما به اندیشکده یقین رفت تا با دانش‌پژوهان به گفت‌وگو بنشيند.

برو به آدرس