فیلم انتخابی این هفته را اختصاصاً به «ابَرمَرد» عزیز تقدیم می کنم. ببینم راضی میشی.

 

به نظر من این فیلم حقش دریافت یک جایزه اسکار در بخش بهترین فیلم ها است-- نه در بخش فیلم های خارجی. این فیلم آموزنده و پیام آور مهر و محبت و انسانیت است. به نظر من، شهاب حسینی و نگار جواهریان سخت ترین بازیگری خود را در این فیلم عرضه کردند.

http://www.hypathia.org/video/video1.html

Password: sorkhoo36

پشت صحنه فیلم

http://www.hypathia.org/video/video2.html

Password: sorkhoo36