والیِ تن

شهریارِ جان

در جاذبۀ تو مانده‌ام

ای ماه، ای چهارده‌ترین

والِ تن شده این ماهیک

آی ... دریایِ ترا

دریایِ ترا ...

 

والیِ تن، شهریارِ جان

قلبهایِ سرگشته

می‌رسند به سامان

ای چهارده‌ترین

ای سرخ

آسمانِ تیرۀ زمستان را

رنگ می‌زنیم

آبی

آبی

آبی‌ترین

و بزرگداشت ایرانیِ زنان

 

صداکن مرا ای عشق

ای شهریارِ جان

ای والیِ تن

 

14/2/2016

ا- ماهان