1- خیامی های بادین و میهن پرست از سال 1342 تا 1357(15 سال) از یک مغازۀ لاستیک فروشی در مشهد بزرگترین صنعت خودرو سازی خاورمیانه را ایجاد کردند (رانت دروغ حکومت شاه)
 بابک زنجانی های بی دین و بی وطن از زیر عبای یک آخوند در همان بازۀ زمانی 15 سال - ادعای گزاف و دروغ خودشان - به معاملۀ به ثمن بخس تأمین اجتماعی بزرگترین سازمان اقتصادی 30 میلیون بیمه شده و مستمری بگیر فقیر ایرانی نایل شدند (رانت ثابت شدۀ حکومت فقیه)
 کسی نمی گوید به شاه بر گردیم پس رگ گردنتان بیرون نزند. ما می گوییم باید از فقیه عبور کنیم! چه جوری؟ گاماس گاماس: اگر تنها راه؛ یک فقیه سفید بجای فقیه سیاه فعلی است فعلاً حتی! من مبلغ این راه هستم. همه کمک کنید. 
البته اگر راه بهتراز این دارد کسی ما سربازیم و مطیع! بسم الله. 
هژبر یزدانی و ... صدها کارآفرین باشرف ایرانی را دیگر مقایسه نمی کنم با ده ها هزار دزد و بی ناموس و رانت خوار. چون تنها در این مواقع گریه می کنم. یا...هو
مطلب مرتبط: (اینجا)