نه اینکه بقیه کارهایی که میکنند بویی از انسانیت، عدالت و انصاف برده، نه،  ولی این کار آنها رو دست همۀ  سیاستهای  عجیب غریب و چپ اندر قیچی  که این ۳۷ سال به ایرانیان، خصوصاً زنان تحمیل کرده اند بلند شده.

خبر:

" حدود ۱۵۰ دانشجوی دختر پزشکی مقابل ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمع کردند.

اعتراض این دانشجویان به طرح تعهد خدمت دانشجویان مشمول قانون تخصیص سهمیه بوده است.

به گفته یکی از معترضان، در حالی که این تعهد خدمت برای دانشجویان پسر تنها دو سال است، دانشجویان دختر موظف به گذراندن دوره هشت ساله تعهد خدمت هستند."

هر دم از آپارتاید قانونی جنسیتی در ایران بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد.

خبر:

به‌عنوان یک زن متخصص، در بهترین حالت ممکن وقتی به ۳۴ سالگی رسیده‌اید باید از شهرتان به یکی از مناطق محروم تبعید شوید. در حالی که بیش از ۲۷ سال از عمرتان را صرف تحصیل شبانه‌روزی کرده‌اید. زمان تبعید هشت تا ۱۲ سال است و در همان زمان تبعید به‌حکم «دکتر سید حسن هاشمی» وزیر بهداشت دولت حسن روحانی  مجبور به کار اجباری خواهید بود.

آهای نازنیانی که در آزادی نشسته و برای جناح "اصلاح طلب" این  ضد ایرانیان زور میزنید، خسته نباشید. 

 

دور نیست، رهایی اصلاً دور نیست.

"تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 

تبریک