"پی‌ مهرکوهی" نازنین!

بلاگی در اینجا آغاز  کردی، که در آن‌ این حقیر و یک عضو دیگر این سایت را مورد "لطف " فراوان خود قرار دادی!!

 

"در پاسخ به حمال ( hamal) و به بن روس( benross) درباره ی صهیونیسم و اسراییل!"

 

پس از ردّ و بدل یک سوال و جواب ، باعث تعجب فراوان من شد که شما با کم ظرفیتی  فراوان این حقیر را "از نظر دادن در بلاگتان ممنوع"  کرده‌اید!

پس چاره‌ای برای  من نگذاشتی  جز این که بحث را در اینجا ادامه دهم!

 

در آخرین کامنتت خواستی‌ که "درک خود از صهیونیسم" را برایت بنویسم.

چشم!  تا آنجا که من اطلاع دارم، اگر به خاطر اون خلبان صهیونیستی که تاسیسات هسته‌ای صدام حسین را نابود کرد، و کمک‌های فراوان این رژیم صهیونیست به ایران در دوران جنگ ایران عراق نبود، در حال حاضر خواهر زاده جنابعالی از تبار عراقی بود، و شخص جنابعالی به جای توهین کردن به این و آن‌ و شیرین زبانی‌ در باب مدرک فوق دیپلمتان  به زبان "پارسی"در اینترنت، به شغل شریف نوکری یک گروهبان  عراقی‌ در شهر تهران، مرکز بلاد مستعمره فارس مشغول بودید!

حالا که جواب سؤالت رو گرفتی‌، لطفی‌ کن و به جای این همه ناز و اطوار جواب پرسش  من رو بده:

چه قسمت "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران"  بیشتر باعث رنج خاطر نازنینت میشود؟