بسیاری از فوتبالیست‌های تیم‌ ایران در جام جهانی‌ سرود جمهوری اسلامی را در آغاز بازی‌ها بلند می‌خوانند. متن این سرود:
سَر زَد از اُفُق
مِهرِ خاوران
فروغِ دیدهٔ حق باوران
بهمن! فَرِّ ایمانِ ماست
پیامت ای امام!
«استقلال، آزادی»
نقشِ جانِ ماست
شهیدان پیچیده در گوش زمانْ، فریادتان
پاینده، مانی و جاودان
جمهوری اسلامی ایران