آخوند شناسی، گامی در راه آزادی ایران / دانشجو

اگر چه زشتی رفتار آخوندها در این سی و چند سال ، یعنی از زمان به قدرت رسیدن آنها، بیشتر هویدا شده است ،اما نقشی که آنها در خرابی و عقب ماندگی ایران داشته اند از قرنها پیش سابقه دارد. نادرشاه افشار تحریکات آنها را از دلایل ادامه جنگ صد ساله ایران و عثمانی می دید. امیر کبیر با آنها در گیری داشت و رضا شاه مشاغل ومناصبی که بناحق، بدون مهارت، آگاهی و دانش لازم اشغال کرده بودند از آنها گرفت و آنها رابه سربازی فرستاد.

 

قرنها تسلط آخوندها بر مساجد و مدارس و عدلیه خانه ها و در دست داشتن چماق تکفیر چنان گرد تاریکی و خرافات بر کشور و مردم ما پاشیده که حتی اکنون، در قرن اطلاعات ، هم ناآگاهان  ساده اندیشی پیدا می شوند که بر جای پای روضه خوان بی سوادی مثل سیدعلی خامنه ای بوسه می زنند و فکر می کنند با اینکار به خدا و بهشت او نزدیکتر می شوند. همین ساده اندیشی موجب سکوت گروه بزرگی از هم میهنان ما در برابر بیدادها و تجاوزات ملایان شده است.

 

 هر میهن دوست آگاهی می داند که اینهمه جهل ریشه داری که آخوندها ایجاد کرده اند جز با روشنی آموزش و پرورشی هدفدار و شایسته و پیوسته،  زدوده نمی شود.  آنچه در این برهه از زمان در این زمینه کارساز می باشد افشای پیگیرانه ی ریاکاری، تزویر، زن ستیزی، فرصت طلبی و بی کفایتی آخوندها می باشد. چقدر غم انگیزست که بعضی ها هنوز امیدوارند که  آخوندی از میان این آخوندها  معجزه کند و دست از باورهای عقب مانده اش بردارد و به ایران و ایرانی خدمت کند.  رای دادن به چنین رژیمی به معنی قبول داشتن همه پلیدی های آن می باشد.

 

رسانه های گروهی، شبکه های خبر رسانی، ارتباطات رایانه ای  و وسایل آموزشی امروزه، افشاگری و آگاهی بخشی را برای همه ما آسان کرده است. رونوشت گرفتن، دوباره نشان دادن  و فرستادن اینگونه مطالب به دیگران به هدف آگاهی بخشی کمک بزرگی می کند. آنها که به جای پای خامنه ای بوسه می زنند،  ثابت می کنند که دانش  و بینش همه افراد یکسان نیست.  نباید گمان کنیم چون ما می دانیم یا آنچه ما می دانیم، همه می دانند.  بنابراین روشنگری و در میان نهادن اطلاعات با دیگران  همیشه می تواند سودمند باشد. چند مقاله و دو سروده زیر در این رابطه نوشته شده اند:

 

آخوند ها بزرگترین عامل عقب ماندگی ایران

http://iroon.com/irtn/blog/1632/

چرا ایرانیان از آخوندها متنفر شده اند؟

http://iranian.com/posts/view/post/11459

 

شورای ملی، راهی روشن برای مبارزان داستین

مشکل جوانان خردمند با آخوندها چیست؟

چرا ایرانیان از آخوندها متنفر شده اند؟

آخوند نامه

برآیند انقلاب

نا ممکن ها و بی نتیجه ها

 

چرا به رژیم آخوندی رای نمی دهم؟

http://iroon.com/irtn/blog/1587/