حوصله ام در قرنطینه سر رفته بود به این فکر افتادم که برای تشویق آدم های خوش ذوق مسابقه انشا راه بیاندازم.

جوائز

-- نفر اول دویست دلار
-- نفر دوم صد دلار
-- نفر سوم پنجاه  دلار 

شرایط

-- مطالب ارسالی به فارسی باشد.
-- قبلا آنلاین چاپ نشده باشد.
-- در مورد هر موضوعی می تواند باشد.
-- طول مطالب محدودیت ندارد.
-- هر فرد می تواند به هر تعداد مطلب بفرستد.
-- مطالب ارسالی در مدت زمان مسابقه در سایت ایرون منتشر خواهند شد.
-- پرداخت جوایز نقدی فقط از طریق PayPal خواهد بود.

تاریخ مسابقه

مطالب خود را از امروز تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ به jj@iroon.com با درج «مسابقه انشای ایرون» ارسال کنید.

برندگان مسابقه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ معرفی و جوائز بلافاصله از طریق PayPal ارسال می شوند.