*‌ برندگان دور پنجم
*‌ برندگان دور چهارم
*‌ برندگان دور سوم
*‌ برندگان دور دوم
*‌ برندگان دور اول
 

***

حوصله ام در قرنطینه سر رفته بود به این فکر افتادم که برای تشویق آدم های خوش ذوق مسابقه انشا راه بیاندازم.

جوائز

-- نفر اول دویست دلار
-- نفر دوم صد دلار
-- نفر سوم پنجاه  دلار 

شرایط

-- مطالب ارسالی به فارسی باشد.
-- قبلا آنلاین چاپ نشده باشد.
-- در مورد هر موضوعی می تواند باشد.
-- طول مطالب محدودیت ندارد.
-- هر فرد می تواند به هر تعداد مطلب بفرستد.
-- مطالب ارسالی در مدت زمان مسابقه در سایت ایرون منتشر خواهند شد.
-- پرداخت جوایز نقدی فقط از طریق PayPal خواهد بود.

مهلت ارسال مطلب برای دور بعدی مسابقه

مسابقه فعلن در حالت تعلیق است.