اعلام شروع دور چهارم مسابقه انشا: از امروز تا ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ (September 1, 2020)

*‌ برندگان دور اول
*‌ برندگان دور دوم
*‌ برندگان دور سوم
 

***

حوصله ام در قرنطینه سر رفته بود به این فکر افتادم که برای تشویق آدم های خوش ذوق مسابقه انشا راه بیاندازم.

جوائز

-- نفر اول دویست دلار
-- نفر دوم صد دلار
-- نفر سوم پنجاه  دلار 

شرایط

-- مطالب ارسالی به فارسی باشد.
-- قبلا آنلاین چاپ نشده باشد.
-- در مورد هر موضوعی می تواند باشد.
-- طول مطالب محدودیت ندارد.
-- هر فرد می تواند به هر تعداد مطلب بفرستد.
-- مطالب ارسالی در مدت زمان مسابقه در سایت ایرون منتشر خواهند شد.
-- پرداخت جوایز نقدی فقط از طریق PayPal خواهد بود.

مهلت ارسال مطلب برای دور بعدی مسابقه

این مسابقه ماهامه است. برای دور بعدی مطالب خود را از امروز تا ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ (September 1, 2020) به jj@iroon.com با درج «مسابقه انشای ایرون» ارسال کنید.

برندگان مسابقه ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ (September 3, 2020) معرفی و جوائز بلافاصله از طریق PayPal ارسال می شوند.