حجت الاسلام محسن قرائتی، رییس ستاد اقامه نماز نظام پربرکت، در جمع وحوش مادینه و نرینه گفت:

زمان در پرداخت مزد معنوی پیغمبر(ص) تأثیری ندارد؛ بعد از رحلت ایشان مزد معنوی رسالت باید به معصوم زنده پرداخت شود و در عصر غیبت حضرت مهدی(عج) نیز این مزد به نایب ایشان که ولی فقیه و مجتهدی جامع الشرایط است، پرداخت می‌شود.”

به عبارت دیگر؛ پیش از ادعاهای بزرگتر آتی، خدایگان امام علی آقا رهبر همان “معصوم زنده ” است که “مزد معنوی پیغمبر(ص)” را باید به او پرداخت.

سئوال:

با اینهمه ارتباطات تنگاتنگ با قدرتهای سماواتی؛ چرا اوضاع ممالک محروسه که در کنترل کامل خدایگان امام معصوم زنده علی آقا رهبر است اینچنین قمر در عقرب و زرتش قمصور شده؟

بالا نوشته ای است که هفت سال پیش تقدیم شد. در آنزمان ماشین کیش شخصیت سازی حاکمیت فاشیسم اصلاح ناپذیر دینی  ایرانی کُش و ایران ویران کُن وارد فاز جدیدی از قدیس سازی از رهبر غیر منتخب، قدر قدرت و مادام العمر فاشیست ها شده بود.

در روزهای اخیر دور جدیدی از این پروژه آغاز گشته  و اینبار حرفهای رهبرشان را در متون قرآن؛ کتاب مقدس مسلمانان جهان، چپانده و ارج او را همتای پیامبر مسلمین کرده اند.

ضربه ای که کلیت حاکمیت فاشیسم دینی، همۀ آنان، به باور دینی مسلمانان ایران زده اند چنان کاری بوده که جبران آن حداقل در ایران پس از رهایی از شرشان بسیار بعید میباشد.

نطر به اوضاع انکار ناپذیر وخیم ایران خانوم و فرزندانش در همۀ امور زندگی تحت حاکمیت حضرات دین فروش، پرسش بی جواب ماندۀ هفت سال پیش تکرار میشود:

با اینهمه ارتباطات تنگاتنگ با قدرتهای سماواتی؛ چرا اوضاع ممالک محروسه که در کنترل کامل خدایگان امام معصوم زنده علی آقا رهبر است اینچنین قمر در عقرب و زرتش قمصور شده؟

تنها راه رهایی، تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت حاکمیت اصلاح ناپذیر فاشیست ها میباشد. تحریم های کمر شکن و کپی برداری از مُدل رهایی بخش در آفریقای جنوبی و برمه نقشه راه است.

 

دور نیست، رهایی اصلاً دور نیست.

"تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 

 تبریک