عکس : معصومه فریبرزی

 

 

 

 

کوفته تبریزی

اهر - خبرگزاری مهر : کوفته تبریزی یکی از غذاهای مشهور منطقه آذربایجان است که اغلب در مهمانی های خاص و سنتی پخته می شود. نقطه تمایز کوفته تبریزی با دیگر کوفته ها بیشتر در طرز تهیه و مواد استفاده شده در آن است.

نمایش گالری در اندازه بزرگ