نمایشگاه نقاشی مرجان ستراپی در پاریس از 31 ژانویه تا 23 مارس

 

http://denoirmont.com/exposition-marjane-satrapi-peintures.html

نمایش گالری در اندازه بزرگ