دوج کوین چیست، ایلان ماسک چه می‌گوید و چه می خواهد و چرا یک رمز ارز با یک اظهارنظر، به این شکل واژگون می شود؟ چه بر سر سرمایه گذاران خواهد آمد؟

گزارش مهرزاد کهن‌روز همراه با مصاحبه با هادی محبوب، کارشناس بلاک‌چین.