کشتار در تاریکی مطلق؛ گزارش عفو بین‌الملل از شلیک به معترضان آبان در سایه قطع اینترنت‌. گفت‌وگو با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران.