«تابوی ایرانی» یک مستند ٨٠ دقیقه ای است که «رضا علامه زاده»  آن را با  کمک بهائیان خارج و داخل ایران و با همکاری هنرمندان سرشناسی چون «اسفندیار منفردزاده» آهنگساز و «داریوش اقبالی» خواننده و فعال حقوق بشری به ثمر رسانده است.

 

 

مستند «تابوی ایرانی»، شرح مصیبت های اقلیت بهائی در ایران اسلامی
مستند «تابوی ایرانی»، شرح مصیبت های اقلیت بهائی در ایران اسلامی

 

 

نام «تابوی ایرانی» بنا بر روایت «علامه زاده» بازگشتی است به بیش از ١٥٠ سال سکوت در اطراف  دیانتی که از هنگام ظهور آن در ایران تا کنون مردم ترجیح داده اند درمورد آن سکوت کنند. علامه زاده در این مورد می گوید:«حتی کسانی که مخالفتی با بهائیان ندارند و به حقوق انسانی آن ها احترام می گذارند ترجیح می دهند در مورد آن ها حرف نزنند و این منهای کسانی است که با آن ها خصومت می ورزند و به اشکال وحشیانه به ویژه از پس از انقلاب اسلامی نسبت به آن ها واکنش نشان می دهند!  با این همه حتی موافقان هم ترجیح می  دهند در این مورد حرفی نزنند.»