تلویزیون بین المللی سایبری دُرّ تی وی تقدیم میکند: در گفتگو با محمد نوریزاد، نویسنده منتقد، فیلمساز و نقاش هنرمند آزادیخواه.
در روزافتتاح سالن اکسپوزیسیون و گالری نقاشی های محمد نوریزاد، این مبارز حقوق بشر، در مصاحبه باگزارشگر تلویزیون بین المللی سایبری دُرّتی وی از تلاشش برای تجسم بخشیدن به نیازهای بلافاصله و آرزوهای در چشم انداز جامعه ای میگوید که در آن تنفس میکند.