عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۱ دی ۱۳۹۱

نظر شما در مورد آهنگ قرآن افشین فروتن چی است؟


جواب

آیا اکبر گنجی، جلایی پور ، شمس الواعظین و دار و دسته اصلاح طلبان با شروع به چالش کشیدن رفسنجانی در روزنامه های جامعه، توس و نشاط ... به جنبش اصلاحات لطمه زدند؟


جواب

بیشتر