چنین گفت

بیشتر

مقایسۀ بودجۀ فرهنگی کشور با بودجۀ سازمان محیط زیست، با توجه به فرهنگی و ایدئولوژیک بودن انقلاب ما، مقایسۀ درستی نیست.—علی مطهری در پاسخ به صادق زیباکلام
جغرافیا دروغی بیش نیست! وقتی تمام دنیای من در مساحت آغوش"تو" خلاصه می شود... —piter
نگاه فانتزی و نمایشی به موضوع "حیات" به فرهنگ ما تبدیل شده است. —محمدجواد محمدی زاده، رییس سازمان حفاظت محیط زیست

بیشتر