تا می‌توانید عکس آقا را در فضای مجازی منتشر کنید تا به دست همه عالم برسد. انسان‌های پاک طینت گاهی با دیدن چهره‌ اولیا‌ الله منقلب می‌شوند.

منبع اینجا