توجه... پیام فوری... دوستان خواهشاً اگر حاضر به شرکت در اعتراضات به طور فعال نیستید، فقط به خیابون برید. هرجایی که هستید با وسیله نقلیه یا پیاده. به هر بهانه‌ای شهرتون رو شلوغ کنید. با اینکار بدون هیچ خشونتی مانع از حرکت سریع نیروهای سرکوبگر میشید و به هموطنانتون که در مبارزه شرکت فعال دارن کمک می‌کنید.