به دلیل تاخیر در ازدواج جوانان سالانه 440 هزار فرصت فرزند آوری از دست می‌ رود.

منبع