مقایسه فساد در دوران پهلوی با فساد در جمهوری اسلامی درست نیست چون در رژیم پهلوی، فساد یک قاعده بود اما مبنای نظام اسلامی بر پاک‌دستی و صداقت است.

منبع: خبرگزاری فارس