بسیج، مصداق عینی دموکراسی واقعی است و آنچه کشورهای غربی از آن دم می‌زنند، دروغی بیش نیست. دموکراسی واقعی و حقیقی تنها در کشورهایی مثل ایران که تفکرش بسیجی است متبلور شده و نمونه عملی دموکراسی حقیقی را مردم فهیم و ولایت‌مدار ایران خلق کرده‌اند.

خبرگزاری فارس